Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Chcę krótko opowiedzieć o wspólnocie modlitewnej jaką jest Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, zatwierdzone w 1908 roku przez papieża Piusa X, powstało we Francji. W Polsce Apostolstwo rozpoczęło działalność 30 maja 1987 roku na mocy dekretu ks. Kardynała Glempa Prymasa Polski. Opiekunami Stowarzyszenia są Misjonarze Świętej Rodziny z siedzibą w Górce Klasztornej, a dyrektorem jest ks. Antoni Żebrowski. Patronką Stowarzyszenia są Matka Boża Bolesna i św. Józef. Cele Stowarzyszenia to: modlitwa o wyjednanie dla wiernych katolików wytrwania w łasce uświęcającej dla obojętnych religijnie i grzeszników, łaskę nawrócenia, a dla wszystkich o dobrą i świętą śmierć.
 
Grupa modlitewna ADŚ w parafii św. Jacka w Stanowicach powstała 26 stycznia 2005 roku. Obecnie liczy 118 członków. Od 2006 r. co miesiąc w naszym kościele jest odprawiana Msza św. do Matki Bożej Bolesnej w intencji członków ADŚ. Przed Mszą św. odmawiamy różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Obsługę liturgiczną podczas tej mszy św. pełnią członkowie ADŚ. Raz w miesiącu mamy spotkania formacyjne, podczas których na bieżąco podaje się do wiadomości związane z ADŚ na terenie naszego kraju. Rozpoczynamy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Omawiamy artykuły z „Gościa Niedzielnego” (np. związane rokiem św. Pawła) i biuletyny „Nadzieja i życia” - jest to biuletyn informacyjny wydawany raz na kwartał w Górce Klasztornej. Wśród naszych członków rozprowadzamy 35 biuletynów.

Z inicjatywy Ks. Proboszcza każdego drugiego dnia miesiąca - od 2 grudnia 2005r. - jest Apel Jasnogórski. Na apelu odmawiamy Różaniec do Siedmiu Boleści MB i koronkę do Bożego Miłosierdzia z prośbą o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II.

W naszym Stowarzyszeniu utworzone są „Margaretki” - jest to modlitwa o Dary Ducha św. dla kapłanów. Członkinie modlą się za ks. Proboszcza, wszystkich księży wywodzących się z naszej parafii oraz pełniących u nas posługę. 15 członkiń podjęło modlitwy związane z duchową adopcją dziecka poczętego.

Bierzemy udział w dniach skupienia i rekolekcjach ADŚ. Organizujemy pielgrzymki, zwiedzając polskie sanktuaria. Byliśmy między innymi w Szczytniku (Ziemia Kłodzka), Górce Klasztornej, Niepokalanowie, Zakopanym i Kalwarii Pacławsiej. W tym roku planujemy pielgrzymkę na Święty Krzyż i do Kałkowa. Wykonujemy też prace na rzecz parafii - opiekujemy się terenem przy krzyżu misyjnym. W przyszłym roku na pięciolecie powstania ADŚ w naszej parafii chcemy ufundować sztandar. 
 

Dobrze żyć – to wiele,

dobrze umrzeć – to wszystko!


                                                                                                                                                               Zelatorka