Krąg Biblijny PDF Drukuj Email
Krąg biblijny jest najmłodszą grupą utworzoną w naszej parafii, gdyż regularne spotkania trwają od września 2008 r.

 Słowo ks. Proboszcza:
Katolicy mają wielki szacunek dla Biblii, ale okazują go zachowując do niej zbyt wielki dystans. Św. Hieronim powiedział: ” Kto nie zna biblii, nie zna Chrystusa”. Chciałbym rzucić wszystkim parafianom następujące wyzwanie: poznaj i pokochaj Pismo św. Niech ono stanie się przewodnikiem dla myśli i serc wszystkich. Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych, rodziny, małżeństwa, dorosłe osoby na spotkania Kręgu Biblijnego. Spotkania odbywają się co drugi poniedziałek.

  „Pismo Święte jest narzędziem, poprzez które każdego dnia Bóg mówi do wierzących. Staje się ono w ten sposób źródłem i punktem odniesienia całego życia chrześcijańskiego dla wszystkich - w każdej sytuacji. Św. Hieronim był całkowicie oddany medytacji nad Pismem św., które objawia tajemnicę Boga, wskazuje właściwe drogi życia i świętości i prowadzi do zbawienia. Niech jego przykład zachęca nas do częstego obcowania ze Słowem Bożym”.
Papież Benedykt XVI
 


 16 listopada spotkanie poprowadził ks. prałat J. Pawliczek

PO CO CZYTAĆ BIBLIĘ ?