Witamy na stronach Parafii

W związku z dokonaną inwentaryzacją księgi cmentarnej naszego parafialnego cmentarza, stworzono podział cmentarza na 3 sektory, numerowane rzędy i miejsca oraz alfabetyczny spis zmarłych i księgę grobów ze zdjęciami dokumentującymi miejsce pochówku. W trakcie prac stwierdzono szereg nieścisłości  dotyczących stanu faktycznego niezgodnego z dotychczasowymi zapisami, wynikającymi z braku opłat za posiadane miejsce cmentarne i danymi prawnego opiekuna miejsca grobowego. Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich osób opiekujących się grobami o zgłoszenie do Kancelarii parafialnej (w ramach godzin urzędowania od dnia 15 października do końca listopada br.,) z aktualnym pokwitowaniem opłaty miejsca grobowego jego ewentualnej rezerwacji bądź powierdzenia opłaty, w celu uporządkowania i uzupełnienia ewidencji na naszym cmentarzu. Serdecznie dziękuję za zrozumienie i proszę o poważne potraktowanie tego ogłoszenia.

Szczęść Boże!

ks. Dariusz Gembała