Peregrynacja tryptyku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 kwietnia 2016 19:55

 

 JEZU UFAM TOBIE!

 

 

W Roku Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego pragnę zwrócić się do wszystkich stanowickich rodzin z wezwaniem: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Nasze domy, rodziny nawiedzi tryptyk Jezusa Miłosiernego z największymi Jego orędownikami św. s. Faustyną Kowalską i św. Janem Pawłem II. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego jest związana z przeżywanym Rokiem Miłosierdzia Bożego pod wymownym hasłem: "Miłosierni jak Ojciec”. Wydarzenie to nie będzie w naszej parafii jakąś nową akcją duszpasterską, lecz dopełnieniem wielu wspaniałych inicjatyw, które trwają w Polskich diecezjach od wielu już miesięcy za przyczyną św. Jana Pawła II, dzięki któremu kult Bożego Miłosierdzia - przypomniany przez św. Siostrę Faustynę - na przełomie tysiącleci został przekazany całemu światu. Dlatego też Obrazowi Jezusa Miłosiernego będą towarzyszyć wizerunki św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny. Peregrynacja jest odpowiedzią na objawienia Obrazu Jezusa Miłosiernego Siostrze Faustynie, która w dniu 22 lutego 1931 roku usłyszała w Płocku konkretne polecenie oraz zapewnianie, o którym pisze w swym Dzienniczku: Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz. 48).

Na ten nadzwyczajny czas Peregrynacji, przygotowywaliśmy się poprzez nasze tegoroczne Rekolekcje Parafialne, które przeżywaliśmy pod hasłem „Jezus Miłosierny czeka”. Tryptyk został poświęcony przez kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach ks. prałata Franciszka Ślusarczyka – Misjonarza Miłosierdzia.

Nawiedzenia obrazu w rodzinach:

1. Peregrynacja. Forma ta polega na tym, że obraz Jezusa Miłosiernego przechodzi od rodziny do rodziny. Jedna rodzina przekazuje go drugiej. Obraz pozostaje w rodzinie jedną dobę.

2. Nawiedzenie tryptyku: Jezusa Miłosiernego, św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II będzie odbywało się według kolejności numerów następujących ulic: Kościelna, Powstańców, Zielona, Nowa. Kolejne ulice będą podawane w ogłoszeniach parafialnych. Rodziny przekazują sobie tryptyk z domu do domu każdego wieczoru o godz. 19.00, ostatnia rodzina z danej ulicy przynosi tryptyk do kościoła. Po zakończeniu danej ulicy w najbliższą niedzielę będzie sprawowana Msza św. o godz. 10.00, w intencji rodzin tej ulicy, na której odbywała się peregrynacja i następnie tryptyk zabierze pierwsza rodzina z kolejnej wyznaczonej ulicy.

Jak się przygotować do Peregrynacji?

1.     Dobrze, aby wszyscy członkowie rodziny byli w stanie łaski uświęcającej, a w dniu przyjęcia obrazu (lub innego dogodnego dnia) przystąpili do sakramentu pojednania i uczestniczyli w Mszy świętej.

2.     W domu należy przygotować stół nakryty obrusem (lub inne godne miejsce, np. na komodzie lub jeśli jest w domu, to na domowym ołtarzyku). Na stole warto postawić świecę, a także położyć egzemplarz Pisma Świętego.

3.     Na modlitwę w domu można zaprosić przyjaciół, sąsiadów, członków rodziny.

4.     Do obrazu dołączony będzie MODLITEWNIK MIŁOSIERDZIA  (w nim znajdują się propozycje modlitw).

5.     Najważniejszym momentem nawiedzenia jest wspólne, rodzinne odmówienie Aktu Oddania się Miłosierdziu Bożemu i Akt Zawierzenia. /Modlitewnik s. 37/

Spodziewamy się wielu łask dla rodzin i domów otwierających drzwi dla Pana Jezusa Miłosiernego. Św. Faustyna usłyszała przecież od NIEGO: „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego”. Pragnę, aby Miłosierny Chrystus, wkraczając w progi każdego chrześcijańskiego domu, umocnił nas do trwania w wierze. Prosimy Miłosiernego Pana, aby pozwolił nam zapisywać kolejne karty historii naszej Parafii pięknem człowieczeństwa, ofiarnością życia, codziennym wzrastaniem w świętości oraz wiernością wobec Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka.

Życzę wszystkim Parafianom, aby czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego oraz św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, stał się obfitym w duchowe i zewnętrzne owoce spotkaniem z Bożym Miłosierdziem. Niech nasze serca będą gotowe na przyjęcie orędzia Bożego Miłosierdzia i zapragną szczerego pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem. Wyciągnięta przez nas ręka do zgody przypomina nieustannie wyciągniętą ku nam dłoń Miłosiernego Boga, który całą ludzkość pragnie przygarnąć do siebie.

 

 „W Miłosierdziu Boga człowiek znajdzie szczęście a świat pokój” Niech te słowa będą dla nas wszystkich gorącą zachętą do przyjęcia łaski Bożego Miłosierdzia.