Fragmenty przedstawienia " Mój Chrystus połamany "