Litanie do św. Jacka PDF Drukuj Email

LITANIA I
Święty Jacku, módl się za nami
Odnowicielu życia chrześcijańskiego w naszym narodzie,
Żarliwy apostole słowiańskich plemion,
Ostojo wiary w czasach burzliwych,
Orędowniku nawrócenia niewiernych,
Posłuszny powołaniu zakonnemu,
Wzorze cnót kapłańskich,
Ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego,
Miłośniku czystości i umartwienia,
Trawiony pragnieniem zbawienia dusz,
Płomienny kaznodzieju,
Wielki cudotwórco,
Wierny stróżu Przenajświętszej Eucharystii,
Gorliwy czcicielu Najświętszej Maryi Panny,
Krzewicielu Różańca świętego na naszych ziemiach,
Opiekunie Ziemi Ślaskiej,
Patronie Polski,
K: Módl się za nami św. Jacku
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

LITANIA II
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Bogarodzico Dziewico, módl się za nami
Królowo Polski, módl się za nami
Święty Jacku, módl się za nami
Najświętszej Maryi Pannie umiłowany,
Kwiecie niebieskiego grodu,
Bezcenny kamieniu na polskiej koronie,
Patriarchy Dominika wielki naśladowco,
Ojcze polskich braci kaznodziejów,
Apostole dobrej nowiny wśród ludów pogańskich,
Wierny stróżu Chrystusa w Eucharystii i matki Najświętszej,
We wszelkich chorobach cudowny lekarzu,
Konających nadziejo i pociecho,
Uciśnionych i prześladowanych troskliwy Opiekunie,
Odnowicielu życia chrześcijańskiego w Polsce,
Ostojo wiary w czasach burzliwych,
Zatroskany o jedność kościoła,
Przykładzie cnót kapłańskich i zakonnych,
Wielki cudotwórco,
Powalone gradem zboże modlitwą dźwigajace,
K: Módl się za nami św. Jacku
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.