Kapłani naszej parafii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 01 maja 2011 18:02Obecnie proboszczem parafii św. Jacka w Stanowicach jest

 

     ks_ proboszcz Eugeniusz Durczok.jpg - 646.49 Kb  
Ks. Eugeniusz Durczok - ur. 9.11.1951 w Moszczenicy Śląskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 3.04.1980 z rąk ks. bpa Herberta Bednorza. Pełnił posługę w parafiach w Skoczowie, Hołdunowie, Jastrzębiu, Żorach i Boguszowicach.  Od 1996 jest proboszczem i budowniczym kościoła p.w. św. Jacka w Stanowicach.

 

 

Na początku istnienia parafia w Stanowicach była filią parafii w Bełku, dlatego msze św. odprawiali kapłani dojeżdżający: Ks. Wilhelm Pniok z Bełku, ks. wikary Bronisław Kuczera z Katowic, a także ks. Jerzy Cuda, ks. Leonard Swoboda, ks. Gerard Wochnik, ks. Józef Loska, ks. Stanisław Gruchała.

 

 

      Poprzedni Proboszczowie

 

      y(1).jpg - 26.61 Kb

+ Ks. Edmund Górecki – duszpasterz parafii w latach 1976-1981.

 

Urodził się 17.05. 1911r. w Szarleju. 1.09 1953 został mianowany rektorem kościoła św. Jacka w  Stanowicach. W lutym 1957 został mianowany wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Bełku   z prawem zamieszkania prowadzenia osobnego duszpasterstwa w Stanowicach. Po erygowaniu w  Stanowicach, w 1976, nowej parafii został mianowany jej pierwszym proboszczem.  W październiku  1981 przeszedł na emeryturę. Zmarł 13.09. 1987 w szpitalu w Rybniku. Został pochowany w Stanowicach przy kościele parafialnym.

 

    ks_ Zygmund Podlejski.jpg - 25.65 Kb   

Ks. Zygmunt Podlejski – duszpasterz parafii w latach 1981-1988.

 

 Urodził się 1933r., jest śląskim kapłanem, pracował w  parafiach, m.in. w Miedźnej, Żorach,   Chorzowie, Bielsku-Białej, Jastrzębiu Zdroju, Gierałtowicach. W latach 1981-1988 był proboszczem w   parafii p.w. św. Jacka w  Stanowicach. Po 30 latach pracy duszpasterskiej osiadł w Austrii, gdzie  jest proboszczem w St. Johann w archidiecezji wiedeńskiej. Przez wiele lat publikował swoje teksty  najpierw w „Gościu Niedzielnym”, później w „Katoliku”. Jest autorem wielu książek m.in. o św. Janie  Sarkandrze, św. Anieli Salwie, „Miłość, humor i cierpienie”- czyli epizody z życia świętych, W jego  dorobku znajdziemy także: Homilie na rok A, B, C; Boże ziarno. Homilie na rok A, B, C; Umierać w  Chrystusie. Pomoce do homilii i kazań pogrzebowych; Maryja z Nazaretu – zbiór kazań na  wspomnienia, święta i uroczystości maryjne; Miłość nie szuka swego. Pomoce do homilii o  sakramencie małżeństwa; Dekalog. Na kanwie Katechizmu Kościoła Katolickiego; Sól ziemi i  światłość świata (tomy 1-7) – jedyna książka prezentująca sylwetki wszystkich beatyfikowanych i  kanonizowanych przez Ojca Świętego Jana Pawła II; Bez aureoli. Postacie niezwykłe, godne podziwu  i naśladowania; Jan Chrzciciel; Prorok z dalekiego kraju.

 

       Leichmann Jerzy.BMP - 177.87 Kb

+ Ks. Jerzy Leichmann – duszpasterz parafii w latach 1988 – 1996.

 

     Urodził się 14 stycznia 1929 w Chorzowie. W latach 1988 -1996 pełnił funkcję proboszcza w Stanowicach. W 1996 został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Po odejściu na emeryturę podjął jeszcze pracę duszpasterską w diecezji  Linz w Austrii. Zmarł 12 grudnia 2009 w Katowicach. Pochowany został w Katowicach.

 

 

W ostatnich latach w parafii stanowickiej pomagali kapłani emerytowani:

 

     w.jpg - 60.98 Kb 
Ks. Karol Bardoń

      Urodzony 14.09. 1923 w Goleszowie. 24.05.1951 przyjął święcenia kapłańskie. Był proboszczem w parafii Chrystusa Króla w Czyżowicach, Wniebowzięcia NMP w Wiśle, Narodzenia św. Jana w Rudnicy.  Po przejściu na emeryturę pełnił posługę duszpasterską w archidiecezji Paderborn w Niemczech. Po powrocie do kraju (1996) zamieszkał w Cieszynie. W latach 2000-2007 regularnie przyjeżdżał do naszej parafii głosząc niedzielne Słowo Boże. Zmarł 28.09. 2007 na oddziale Opiekuńczo-Leczniczym przy Domu Księży Emerytów w Katowicach. Pochowany został 2.10. 2007 w Cieszynie.

 

 

    k(1).jpg - 20.34 Kb   Ks. inf. Józef Pawliczek 

     Urodzony 22.05. 1941 w Moszczenicy Śląskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 06.06.1965 w Katowicach; prałat honorowy, kanonik honorowy, do 2007 kanclerz Kurii Metropolitarnej, wizytator parafii, obrońca węzła małżeńskiego, promotor sprawiedliwości, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana”, członek: Kolegium Konsulatorów, Rady Kapłańskiej. W latach 2008-2010 służył pomocą kapłańską w naszej parafii. 15.01. 2010 wyjechał na Ukrainę gdzie pełni funkcję Wikariusza Generalnego Archidiecezji Lwowskiej.

 

 

Kapłani wywodzący się ze StanowicKarl von Kloch – Urodzony 14.05. 1761r. w Stanowicach, studiował we Wrocławiu i Rzymie, wyświęcony tamże 5.06. 1784r. przez arcybiskupa Contesini’ego z Aten, od 22.02. 1788r. był proboszczem w Pawłowicach. Probostwo w Pawłowicach znajdowało się w stanie ruiny, z tego powodu wniósł skargę do króla pruskiego w roku 1810. Od roku 1814, będąc do śmierci proboszczem w Pawłowicach, mieszkał w Żorach, gdzie zmarł 27.06. 1829r. i tam został pochowany. Ksiądz Karol von Kloch był duszpasterzem prowadzącym wzorowe życie i posiadał dogłębne wykształcenie. Biegle władał językami obcymi, był absolwentem sławnego kolegium jezuickiego w Rzymie, które założył w XVIw. Św. Ignacy Loyola.         
          

     

           +  Ks. Franciszek  Otremba – ur. 17.04. 1938r. w Bełku. Święcenia kapłańskie przyjął 21.06.1961 w Katowicach, obecnie emeryt, ojciec duchowny kapłanów dekanatu Rybnik. Posługę duszpasterską pełnił w parafiach w Wodzisławiu Śląskim, Boguszowicach, Chorzowie-Batorym, Zakonie Kamedułów w Krakowie na Bielanach, Lubiniu, Niedobczycach i Niewiadomiu. Zmarł w Rybniku zmierzając do kościoła, 29 maja 2014.  Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Niedobczycach 2 czerwca 2014.
 


     pi.jpg - 78.76 Kb  
Ks. Marek Piecha
-
Ur. 17.09. 1965r. w Rybniku. Święcenia kapłańskie przyjął 12.05. 1990r. w Katowicach. Był wikariuszem w Goduli, Bieruniu starym   Goławcu, Tychach, Katowicach-Polesiu, Mysłowicach-Janowie, w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mysłowicach- Wesołej, 2013-2014 - proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych, Wełnowiec. Od 2014r. posługuje w kościele Wniebowzięcia NMP w Paryżu.
 

 

   wo.jpg - 37.26 Kb 
Ks. Stanisław  Wowra SCJ -
Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1990r. w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach .  Parafie: Bełchatów pw. NMP Matki Kościoła i Św. Barbary, potem Wydawnictwo Księży Sercanów w Krakowie, znowu Parafia w Bełchatowie i Parafia w Sosnowcu pw. Podwyższenia św. Krzyża.

 

 

       arkadiusz.jpg - 10.13 Kb
 
  Ks. Arkadiusz Nowak OSCam - Ur. 28 listopada 1966 w Rybniku. W 1985r. wstąpił do zakonu oo.    Kamilianów. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1993r. w   rodzinnej parafii p.w. św. Jacka w   Stanowicach z rąk Ks. Bp Gerarda Bernackiego. Jest pionierem pomocy osobom chorym na AIDS w   Polsce. W 1990r. stworzył w Konstancinie pierwszy ośrodek dla ludzi zakażonych wirusem HIV a w   kolejnych latach ośrodki  resocjalizacyjne dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i   hospicjum w Piastowie i Otwocku. W listopadzie 2004 roku   założył Instytut Praw Pacjenta i Edukacji   Zdrowotnej. Prowadzi wykłady z zakresu etyki zawodów medycznych i socjologii medycyny. Jest  wykładowcą miedzy innymi na studiach podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień  oraz profilaktyki i promocji zdrowia na  KUL-u. Od 2007r. pełni funkcję Prowincjała Prowincji Polskiej  Zakonu Posługujących Chorym.
 

     Mi.jpg - 12.54 Kb
o. Miłosz Kaczmarczyk OFM -
Ur. 12.12. 1971r. w Rybniku. Święcenia przyjął 29.04.1997 w Katowicach- Panewnikach z rąk arcybiskupa. Damiana Zimonia. Był w następujacych parafiach: Katowicach -Panewnikach, Jablonkowie i Bohuminie w Czechach, w Kobylinie i Miejskiej Górce w Wielkopolsce,Chorzowie, Podłężu Królewskim, Londynie, obecnie w Górkach Wielkich. Studiował na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim -  katedra psychologii życia wewnętrznego. Był kapelanem w SP CSK w Katowicach- Ligocie, obecnie jest kapelanem Polskich Drużyn Strzeleckich w stopniu podpułkownika, ojcem duchownym sióstr Bernardynek w Wieluniu, rekolekcjonistą. Obecnie pełni posługę Duszpasterza Akademickiego przy parafii św. Króla Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach.

Zmieniony: czwartek, 10 września 2015 11:50