Małżeństwo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 maja 2012 08:18

Narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej (po każdej Mszy św. z wyjątkiem sobót i  niedziel) trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:

·       dokumenty tożsamości

·     świadectwo chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu, z zaznaczeniem DO SAKRAMENTU

      MAŁŻEŃSTWA (uwaga! ważność tego dokumentu to 6 miesięcy)

·       Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej, zawodowej lub technikum.

·       Świadectwo ukończenia Katechez Przedślubnych.

·       Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.

·     druki z USC do ślubu konkordatowego (ważność 3 miesiące), lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC

·       zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich.

· Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym nabłogosławieniemałżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

·     Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

·         W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła,  na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z kartkami od spowiedzi).
Nauki prześlubne odbywają się w parafiach:

3. Miejsce: Czuchów

data: 12.03. 2016r.

czas: 9.00-17.00.

4. Miejsce: Czerwionka- św. Józefa


data: 18.06. 2016r.

czas 9.00-17.00.

Zapisy przyjmuje parafia, w której odbywają się Nauki Przedślubne.

DNI SKUPIENIA


3. Miejsce: Bełk

data: 13.03. 2016r.

4. Miejsce Stanowice

data: 19.06. 2016r.Poradnia Życia Rodzinnego


Poradnia czynna jest (oprócz ferii zimowych i wakacji) w pierwszy i drugi

poniedziałek miesiąca od 18.00 do 19.00 w parafii św. Józefa w Czerwionce
 

Teologia i znaczenie małżeństwa

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na:

  • dobro małżonków
  •  na zrodzenie i wychowywanie potomstwa.

Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego.
Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

  Do istotnych cech (przymiotów) małżeństwa należy:

  • jedność,
  • nierozerwalność,
  • otwartość na przyjęcie dzieci.

Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.  
Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.


malzenstwo-obraczki.jpg - 35.54 Kb 

Zmieniony: środa, 20 stycznia 2016 14:17