oł.jpg - 193.82 KbE.jpg - 153.95 KbJ2.jpg - 154.38 Kb  
serce.jpg - 18.89 KbO Serce Jezusa,

Ty jesteś Święte nad świętymi, święta jest Twoja miłość.

Tyś jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.

Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie kar,

na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie

dla nas miłosierdzia Bożego. Ty jesteś tronem miłosierdzia,

przed którym przyjmujesz nawet największych nędzarzy,

jeśli tylko sprowadza ich do Ciebie miłość

upokorzona widokiem swej nędzy.