Historia parafii PDF Drukuj Email
Krótki rys historyczny parafii pw. Św. Jacka w Stanowicach

Pierwsze zapiski o Stanowicach pochodzą z około 1305r. i jak z nich wynika przez długi okres czasu Stanowice były w posiadaniu prywatnych właścicieli. Z niewielkiej wioski, złożonej z dworku i kilku gospodarstw, rozrosły się tak, że w 1939r. zamieszkiwało tutaj 1200 osób.
Jedynym miejscem gromadzenia się mieszkańców Stanowic na wspólnych nabożeństwach była kapliczka św. Jana Nepomucena. Ludność zaś chodziła do kościoła w Bełku, Czerwionce lub do Leszczyn. Wiosną 1946r. grupa parafian ze Stanowic wyszła z prośbą do ks. Proboszcza Wilhelma Pnioka o budowę kościoła filialnego na terenie naszej miejscowości. Ks. Proboszcz z Bełku ustosunkował się do tej propozycji pozytywnie.
Utworzono Komitet Organizacyjny Budowy Kościoła, który to zakupił stary, drewniany barak w Rudach Śląskich. W wyniku pracowitości miejscowej ludności oraz dużych ofiar pieniężnych zmieniono projekt budowy na murowany z dachem drewnianym z baraku. W owym czasie podjęto także decyzję, że gromada ze Szczejkowic przynależeć będzie do Stanowic.

Uroczyste poświęcenie miejsca budowy odbyło się 18 maja 1947r. W połowie lipca tego roku przystąpiono do wykopów i wykonania fundamentów, przy której to czynności brali udział prawie wszyscy Stanowiczanie. Patronem kościoła został obrany św. Jacek, toteż w dniu 17 sierpnia 1947r. odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego. Przy budowie kościoła angażowała się prawie cała ludność Stanowic, w niektóre dni na placu budowy było 70 osób. 17 lipca 1949r. odbyło się poświęcenie kościoła. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Kwapuliński z Ornontowic. Do 1952r. Msze św. odprawiał przyjeżdżający z Bełku ks. Proboszcz Wilhelm Pniok. Przez następny rok dojeżdżał do Stanowic ks. wikary Bronisław Kuczera z Katowic. 1 września 1953r. pracę duszpasterską przy kościele św. Jacka w Stanowicach rozpoczął ks. Edmund Górecki. W okresie jego duszpasterzowania wybudowano probostwo i założono cmentarz.

29 października 1981r. Proboszczem w Stanowicach został nominowany ks. Zygmunt Podlejski, który duszpasterzował w naszej parafii do 20 sierpnia 1988r., po nim jego funkcję przejął ks. Jerzy Leichman i był proboszczem do dnia 23 sierpnia 1996r. Z dniem 24 sierpnia 1996r. przybył do parafii obecny ks. Proboszcz Eugeniusz Durczok. W 1998 Kościół obchodził jubileusz 50-cio lecia poświęcenia z udziałem ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Ks. Proboszcz witając ks. Arcybiskupa przedstawił propozycję budowy i modernizacji kościoła. Staraniem Ks. Proboszcza zostały już załatwione wszystkie wymogi dotyczące projektu i realizacji budowy oraz przyjęte i zatwierdzone przez Komisję do Spraw Architektury i Sztuki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej. Kamień węgielny Kościoła św. Jacka w Stanowicach został poświęcony dnia 26 maja 1999r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie na Watykanie.
       
    
23 sierpnia 2011r. nastąpiło Uroczyste Poświęcenie Kościoła,

którego dokonał metropolita katowicki ks. abp. Damian Zimoń

przy udziale metropolity lwowskiego

ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego.
 


Lubię mój kościół. Mój?

Trochę mój,
Bo go budowałem.
Też nie tylko ja.
Kamień węgielny,
ławy betonowe,
konstrukcje z żelaza i betonu,
ściany z cegieł,
instalacje,
tynki,
okna, drzwi,
dzwony,
dach pokryty miedzią,
witraże, posadzka,
ławki, organy,
ołtarz i Najświętszy Sakrament.
Wszystko namaszczone, poświecone.

Chodzę po moim kościele,
dotykam ścian, całuję posadzkę
i klękam przed Tobą Panie,
który zamieszkałeś pośród nas.

Jesteś, Panie, fundamentem tego Kościoła,
a my jako żywe kamienie,
stanowiące żywą budowlę.

/ks. bp. Józef Zawitkowski, Zatrzymać słowo/