Franiszkański Zakon Świeckich PDF Drukuj Email

Świety Franciszek   Franciszkański Zakon Świeckich działa w naszej parafii od 1970r. Do nowicjatu zgłosiło się wtedy około 100 osób, a do profesji przystąpiło mniej niż połowa. W tej chwili zgromadzenie liczy 18 osób. Opiekunem naszym jest ojciec Bartosz z Rybnika.

   Członkowie zakonu spotykają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po rannej Mszy św. Na spotkaniach odmawiamy Liturgię Godzin, czytamy życiorysy świętych, pogłębiamy znajomość reguły naszego zakonu.

   Od początku jedna z sióstr prowadzi kronikę, prenumerujemy kwartalnik „Pokój i Dobro”, odwiedzamy chorych. Przed każdą Mszą św. nasi członkowie odmawiają różaniec św. prosząc o łaski dla biskupów, kapłanów i zakonników. Modlimy się także za naszego proboszcza o zdrowie i wytrwałość przy budowie naszej świątyni.

   Prawie co roku kilka osób wyjeżdża na rekolekcje zamknięte do Brennej albo Kokoszyc. Ubolewamy nad tym, że jest nas tak mało, dlatego modlimy się o nowe powołania do naszego zakonu. Mamy nadzieję, że te modlitwy pomogą nam znaleźć nowych sympatyków, a następnie członków zakonu.

„O, Franciszku, Ojcze nas ubogich, o,  Franciszku proś za nas.
O, Franciszku, Serafinie drogi, Święty Ojcze proś za nas.
Abyśmy sobą i światem gardzili, Boga miłością swą zawsze darzyli.
O, Franciszku proś za nas. Święty Ojcze, wspomóż nas”.

Pieśń: „O, Franciszku, Ojcze…”


Spotkanie opłatkowe 15 stycznia 2010 r. - zobacz zdjęcia